Bjerking logotyp
Tjänstebild

Carolina Rediviva

Bjerking har på uppdrag av Statens fastighetsverk projekterat för el, belysning, telesystemen och även ansvarat för byggnadskonstruktion inför ombyggnaden av Carolina Rediviva i Uppsala.

Carolina Rediviva byggdes 1841. Byggnaden inrymmer Sveriges äldsta och största universitetsbibliotek och blev 1993 statligt byggnadsminne. Statens fastighetsverk och Uppsala universitet vill dock öka tillgängligheten och samtidigt förbättra arbetsmiljön och de tekniska systemen i delar av det offentliga biblioteket. I slutet av mars 2017 gav regeringen grönt ljus till att genomföra ombyggnationen av Carolina Rediviva.

Projektet karakteriseras av att hålla en hög teknisk och estetisk ambitionsnivå. Befintliga konstruktioner och ytskikt uppgraderas, för att höja kvalitetsnivån och för att öka beständigheten mot bland annat slitage.

Byggnaden öppnas upp och görs mer tillgänglig för besökare. Nya funktioner tillkommer, som serveringskök, café, ny konferensdel och museibutik. Även ytorna för besökare att bedriva studier på, utökas. Den befintliga utställningen med bla. Silverbibeln flyttar inom byggnaden. Lokalerna kompletteras med ett flertal trappor, hissar och nya utrymningsvägar. 

Byggnaden kommer också att uppgraderas tekniskt. Belysningen automatiseras och uppgraderas för att ge besökarna en förhöjd upplevelse av lokalerna. WiFi installeras och blir tillgängligt i hela byggnaden.

Det är en utmaning att göra installationer i anrika byggnader som ofta saknar innertak och där elinstallationer inte kan göras i väggarna. Det ställer höga krav på saker som erfarenhet, hållbarhet och nytänkande. Det behövs också kreativa lösningar för att minimera synliga installationer, något som i sin tur kräver samordning mellan personal inom el- och tele samt konstruktion och arbetet har underlättats av att Bjerking haft kompetensen internt inom båda områdena. Nu är de tidigare utanpåliggande installationerna gömda, bland annat i golvet.

Bjerkings avdelningar El & Tele samt Konstruktion har varit involverade i projekteringsarbetet och uppdraget fortsätter även i produktionsfasen. Ombyggnaden av Carolina Rediviva inleddes sommaren 2017 och byggtiden beräknas till 18 månader. Johan Celsing Arkitektkontor AB är ansvarig generalkonsult för uppdraget och Bjerkings uppdrag fortsätter även i produktionsfasen. 

Beställare: Statens fastighetsverk

Kontakt

Upptäck fler uppdrag