Bjerking logotyp
Tjänstebild

Kungspassagen

I korsningen Kungsgatan S:t Persgatan pågår arbetet med en ny kontorsbyggnad. Bjerking har varit delaktiga i projekteringen sedan uppdraget startade 2015.

Uthyrningsbar yta: 8 200 m²

Antal våningsplan: 8

Lokalstorlek: 400–2 450 m²

Byggnadstyp: Kontorsbyggnad med lokaler i entréplan

I projekteringen har stort fokus legat på miljö och välmående för lokalernas nyttjare då Castellum har ambitionen att klassa byggnaden som Miljöbyggnad Guld och Well Guld.

Efter en tids fördröjning på beslut från Mark- och Miljödomstolen är nu projektet igång igen. Leverans av bygghandlingar för installationer skickades in början av 2020.

Bjerking har även fått utökat förtroende att projektera installationerna för hyresgästanpassningarna i den befintliga byggnad som den nya kontorsbyggnaden ansluter till. Den befintliga byggnaden innefattar kontor i fyra plan, totalt 4 600 m²

Kontakt