Bjerking logotyp
Tjänstebild

Östervåla skola

Då elevantalet vuxit i Östervålaområdet beslutade Heby kommun, genom Hebyfastigheter att Östervåla skola var i behov av att byggas ut. Behovet efter fler och större lokaler var stort och en om- och nybyggnation av matsalen, samt en tillbyggnad av skolbyggnaden genomfördes. Den nya delen fick en egen entré, och matsalens tillbyggnad fick extra takhöjd och mycket dagsljus. Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2019.

Det var tidig samordning i projektet med samtliga discipliner där vi satte systemlösningar. Detta medförde att samordningen sedan flöt på bra genom projektet, säger Robert Norström. En viktig erfarenhet är att man inte mätte in befintlig byggnad i början av projektet. Det blev problem senare då befintliga ritningar inte stämde med verkligheten. Med facit i hand så hade en inmätning varit till stor hjälp.

Kontakt

Upptäck fler uppdrag