Bjerking logotyp
Tjänstebild

Kv. Ångqvarn

På uppdrag av Atrium Ljungberg projekterar vi de Q-märkta industrilokalerna i kvarteret Ångqvarn som ska byggas om till kontorslokaler.

Kvarteret Ångqvarn i Uppsala ska utvecklas till en unik mötesplats nära Stadsträdgården och Fyrisån. Det ska bli en mittpunkt vid framtida Skeppskajen och binda samman innerstadens kommersiella lokaler med bostäder och kontor. Inför ombyggnationen har vi på Bjerking fått i uppdrag att ansvara för projektering när det gäller VVS och Styr, El och Tele, Akustik, Tillgänglighet samt Geoteknik.

Projekt kvarteret Ångqvarn inleddes hösten 2021, berättar Robert Norström, enhetschef VVS och Styr på Bjerking och uppdragsansvarig gällande VVS och Styr i projektet tillsammans med Joel Eriksson. Arbetet med programhandling har pågått sedan dess och avslutades under sommaren 2022. I augusti inledde vi arbetet med systemhandling. När det är färdigt går vi in i skedet med bygghandling för att därefter sätta i gång med själva ombyggnationen. Enligt den preliminära tidplanen beräknas inflyttning ske under Q4 2025.

Kvarteret Ångqvarns kontorsbyggnader bär på en fascinerande industrihistoria och erbjuder kreativa och inspirerande miljöer, var och en på sitt sätt. Spegelkvarnen, Tegelsilon och Jästfabriken har sina helt unika karaktärer samtidigt som gedigna material, luftiga rum och vackra lokaler förenar dem. Byggnaderna har en gemensam lobby, hjärtat i kontorskvarteret, som bjuder in till möten, samarbete och idéskapande. En kreativ arbetsplats på dagen och en inspirerande samlingsplats på kvällen.

Det här är ett spännande projekt då det handlar om att förse bevarandevärda gamla byggnader med moderna el, tele och datainstallationer så att de fungerar som flexibla och moderna kontorslokaler säger Johannes Anderman, uppdragsansvarig el/tele/data. Det är också roligt att vara med och förädla gamla byggnader så att de får leva kvar i stället för att rivas.

Projekteringen omfattar VVS och Styr, El och Tele, Akustik, Tillgänglighet samt Geoteknik.

Beställare: Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg 

Läs mer och se fler bilder på kvarteretångqvarn.se.

Bild: Gustav Aldin

Jämförelse av klimatpåverkan från installationsprodukter

I november 2022 publicerades en klimatfondsrapport framtagen i samarbete mellan Bjerking och Atrium Ljungberg i syfte att öka kunskapen om klimatpåverkan från installationsprodukter och hur man kan minimera den genom medvetna val.

Läs mer under Bjerkings klimatfond

Kontakt

Upptäck fler uppdrag