Bjerking logotyp
Tjänstebild

Kv. Grimman

Inför sprängnings- och spontningsarbete för grundläggning av garage och nya byggnader på Södermalm i Stockholm, genomförde Bjerking riskanalyser, mätningar och besiktningar av fastigheter samt omgivning.

När Stockholmshem planerade att uppföra cirka 200 nya lägenheter och en förskola inom kvarteret Grimman 6 mitt på Södermalm i Stockholm, involverades Bjerking. Området ligger mitt i befintlig, mestadels äldre, bostadsbebyggelse där även en skola, vårdbyggnader och tunnelbanan gränsar direkt mot arbetsplatsen. De flesta av de befintliga husen revs men några av de äldsta husen bevarades och renoverades för att ingå i det nya kvarteret.

Sprängning- och spontningsarbeten inom tätbebyggda områden, likt detta, kräver omfattande kontroller såsom besiktning av byggnader samt mätning av buller- och vibrationer.

Bjerking upprättade i detta projekt en riskanalys, genomförde omgivningskontroller i form av besiktning av byggnader, anläggningar och konstruktioner samt täthetsprovning av murade rökkanaler inom cirka 100 meter från arbetsområdet. I samband med de vibrationsalstrande arbetena utförde Bjerking omfattande vibrations- och bullermätningar samt vibrationsisolering för att skydda känslig utrustning.

Projektet påbörjades för vår del 2012 och avslutades under 2014.

Uppdragsgivare: Stockholmshem genom Frank Projektpartner AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag