Bjerking logotyp
brokonstruktion
brokonstruktion

Brokonstruktion

En bro ska smälta in i miljön eller kanske sticka ut, vara estetisk tilltalande och säker. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om projektering och konstruktion av flertal typer av broar, tunnlar och stödkonstruktioner. Vi erbjuder tjänster på allt från förstudier till färdiga bygghandlingar.

Genom uppdrag inom underhåll, reparation och besiktningar finns dessutom stor erfarenhet av befintliga broar. Vi utför även bärighetsberäkningar och åtgärdsförslag för att säkerställa/förlänga konstruktionens livslängd, när ändrade förhållanden kräver det.

Vi har nära och givande samarbete med kunder för att säkerställa att vi levererar vad som efterfrågas.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Förstudier
 • Vägplan
 • Utredningar
 • Förfrågningsunderlag
 • Projektering och konstruktion
 • Bärighetsberäkningar
 • Granskning av handlingar
 • Anbudstöd åt entreprenör
 • Besiktning

Hållbarhetslöfte Bro- och anläggningskonstruktion

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Bro- och anläggningskonstruktion kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Systemval och utformning
 • Dimensionering och materialval
 • Livscykelperspektiv och klimatberäkning
 • Arbetsmiljö

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Fritidsbro över Voxnan

 • Telegrafberget