Bjerking logotyp
brokonstruktion över landsväg
brokonstruktion över landsväg

Bro- och anläggningsunderhåll

Bjerking erbjuder konsulttjänster med inriktning mot underhåll av befintliga bro- och anläggningskonstruktioner av betong och stål.

Vi utför vanligtvis uppdrag åt offentliga beställare, fastighetsägare, samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar.

Vi kan hjälpa dig med underhåll av

 • Broar
 • P-garage
 • Simhallar
 • VA-anläggningar
 • Kajer
 • Balkonger

Förslag på arbetsgång vid bro- och anläggningsunderhåll

 1. Gå igenom ritningar och underlag kopplade till konstruktionen.
 2. Genomföra platsbesök.
 3. Utföra inspektion och ta fram provtagningsprogram i samråd med beställaren.
 4. Utföra tillståndsbedömning och provtagningar.
 5. Upprätta rapport som beskriver det aktuella tillståndet och eventuella skador med åtgärdsförslag samt upprätta kalkyl på byggkostnader som underlag till beslut om åtgärder.
 6. Upprätta förfrågningsunderlag.
 7. Upphandla entreprenör.
 8. Agera byggstöd vid behov.
 9. Upprätta relationshandlingar.

Här går vi igenom några av de moment som vi gärna hjälper er med:

Tillståndsbedömning

Vi utför inspektion och vid behov även provtagning för att fastställa det aktuella tillståndet och eventuella skadors inverkan på konstruktionens beständighet och bärförmåga.

Vi sammanfattar konstruktionens aktuella tillstånd i en rapport med förslag på åtgärder och kan även bistå med kalkyler av byggkostnader som underlag till beslut om åtgärder.

inspektion av brokonstruktion
provtagning av brokonstruktion

Provtagning

För att kunna bedöma en konstruktions tillstånd krävs ofta olika typer av provtagningar. Dessa kan delas upp i oförstörande provning och förstörande provning.

Med oförstörande provning kan vi kontrollera pågående korrosion på armeringen, djup på sprickor och inre skador i konstruktionen. Oförstörande provning utförs med olika typer av utrustning för att ta reda på spjälkskador, kartering av inre sprickbildning i betong, kontroll av pågående korrosion i armering, kontroll av sprickdjup, inmätning av armering samt inmätning av täckande betongskikt.

Förstörande provning används för att kontrollera hållfasthet, kloridinnehåll och försämring av betongens korrosionsskydd för armeringen. Det används även för att ta reda på frostbeständighet och brottseghet gällande stål.

Bygghandling och förfrågningsunderlag

Vi tar fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag för reparation och förstärkningar av olika typer av konstruktioner. Handlingar består som regel av:

 • ritningar
 • teknisk beskrivning enligt AMA Anläggning
 • mängdförteckning enligt MER Anläggning
ritningar och beräkningar
visualisering av en brokonstruktion

Beräkningar och analyser

Vi kan utföra alla typer av beräkningar som krävs för ett byggnadsverk:

 • konstruktionsberäkningar för framtagande av bygghandlingar till förstärkningar och reparationer
 • kapacitetsberäkningar av befintliga anläggningskonstruktioner
 • bärighetsberäkningar av broar enligt Trafikverkets regelverk

Tekniskt stöd och rådgivning

Vi svarar gärna på frågor via telefon och mail och hjälper dig gärna med platsbesök vid behov. Tveka inte att ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner!

två personer vid en urgammal bro

Hållbarhetslöfte Bro- och anläggningskonstruktion

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Bro- och anläggningskonstruktion kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Systemval och utformning
 • Dimensionering och materialval
 • Livscykelperspektiv och klimatberäkning
 • Arbetsmiljö

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag