Bjerking logotyp
Broar och vatten
Broar och vatten

Anläggningskonstruktion

Vi erbjuder tjänster på allt från förstudier till färdiga bygghandlingar, på allt från minsta kulvert till hamnar och trafikplatser. Ingående tjänster innefattar även reparation, underhåll och besiktning av befintliga konstruktioner.

Inom tjänsteområdet anläggningskonstruktion har vi stor erfarenhet av projektering och konstruktion av marina konstruktioner, däribland hamnar, kajer och färjefästen.

Utöver marina anläggningskonstruktioner har vi erfarenhet av dagvattenanläggningar, påldäck, bankpålplattor och stödkonstruktioner bland mycket annat.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Utredningar
 • Förfrågningsunderlag
 • Projektering och konstruktion
 • Granskning av handlingar
 • Anbudstöd åt entreprenör
 • Besiktning

Hållbarhetslöfte Bro- och anläggningskonstruktion

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Bro- och anläggningskonstruktion kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Systemval och utformning
 • Dimensionering och materialval
 • Livscykelperspektiv och klimatberäkning
 • Arbetsmiljö

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Vaxholms kajer