Bjerking logotyp
Tjänstebild

Återbruk

Vi kan hjälpa dig bedöma potentialen för cirkularitet och återbruk i ditt projekt så att det blir så klimatsmart som möjligt.

Världen befinner sig mitt i det avgörande decenniet när det kommer till hanteringen av de pågående klimatförändringarna. Byggsektorn, som i Sverige idag står för cirka en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser, har ett stort ansvar att snabbt ställa om mot mer klimatsmarta processer. För att minska branschens klimatpåverkan finns, förutom minskad materialåtgång och användandet av biobaserade material, en stor potential i återbruk och ökad cirkularitet.

Återanvändning

För att maximera potentialen för ett klimatsmart projekt är det viktigt att så tidigt som möjligt bedöma potentialen för cirkularitet och återbruk. På Bjerking arbetar våra erfarna antikvarier, miljö- och hållbarhetskonsulter, VVS- och elkonsulter och konstruktörer i nära samarbete med beställare och arkitekter, i tidiga skeden för att hitta smarta lösningar för ett effektivt användande av material, interiörer, ytor och funktioner, som sparar både projektkostnader och material.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Antikvariska inventeringar
  • Miljö- och materialinventeringar inför rivning och ombyggnation
  • Återbruksinventeringar
  • Återbrukssamordning
  • Workshops och rådgivning

Hållbarhetslöfte Återbruk och Materialinventering

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Återbruk och Materialinventering kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Återbruk
  • Förebyggande riskarbete genom materialinventering
  • Kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

  • Kv. Ångqvarn

  • Paradisbacken 33