Bjerking logotyp
Tjänstebild

Återbruk

Vi kan hjälpa dig bedöma potentialen för cirkularitet och återbruk i ditt projekt så att det blir så klimatsmart som möjligt.

Världen befinner sig mitt i det avgörande decenniet när det kommer till hanteringen av de pågående klimatförändringarna. Byggsektorn, som i Sverige idag står för cirka en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser, har ett stort ansvar att snabbt ställa om mot mer klimatsmarta processer. För att minska branschens klimatpåverkan finns, förutom minskad materialåtgång och användandet av biobaserade material, en stor potential i återbruk och ökad cirkularitet.

Återanvändning

För att maximera potentialen för ett klimatsmart projekt är det viktigt att så tidigt som möjligt bedöma potentialen för cirkularitet och återbruk. På Bjerking arbetar våra erfarna antikvarier, miljö- och hållbarhetskonsulter, VVS- och elkonsulter och konstruktörer i nära samarbete med beställare och arkitekter, i tidiga skeden för att hitta smarta lösningar för ett effektivt användande av material, interiörer, ytor och funktioner, som sparar både projektkostnader och material.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Antikvariska inventeringar
  • Miljö- och materialinventeringar inför rivning och ombyggnation
  • Återbruksinventeringar
  • Återbrukssamordning
  • Workshops och rådgivning

Kontakt

Uppdrag

  • Kv. Ångqvarn

  • Paradisbacken 33