Bjerking logotyp
upplyst foajé i universitetshuset Uppsala
upplyst foajé i universitetshuset Uppsala

Byggnadsvård

Vi erbjuder tjänster genom hela byggprocessen med fokus att varsamt utveckla eller underhålla fastigheter så att dess karaktär tas till vara. Därmed bidrar vi till långsiktig hållbarhet i samhällsutvecklingen, både ekologiskt och kulturhistoriskt.

Omsorg för kulturmiljön och befintligt byggnadsbestånd har varit en viktig del i Bjerkings verksamhet sedan starten och idag är det mer aktuellt än någonsin.

Vi ser platsens historia som en tillgång i samhällsplaneringen. Kulturmiljön finns överallt, i vardagslandskapet och i särskilt värdefulla miljöer, i stad och på landsbygd.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Kulturmiljöutredningar inklusive MKB
 • Antikvariska förundersökningar, konsekvensanalyser och utlåtanden
 • Hållbar projektering vid förvaltning och utveckling av befintligt fastighetsbestånd
 • Antikvarisk medverkan och sakkunnig kontroll av kulturvärden
 • Byggnads- och materialbeskrivningar i enlighet med AMA-systemet
 • Färgsättningsförslag och färgundersökningar
 • Utarbetande av vård- och underhållsplaner inklusive skötselanvisningar
 • Konditionsbesiktningar och vård- & underhållsplaner
 • Riskbedömningar i anslutning till exempelvis vibrationsmätningar
 • Riskbedömning, mätning och förebyggande åtgärder vid exempelvis vibrationsalstrande arbeten

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Filadelfiakyrkan

 • Frösunda kyrka

 • Lillsjö el-station

 • Nya tunnelbanan delprojekt Söder

 • Uplands Enskilda Bank

 • Venngarns slott