Bjerking logotyp
installationer
installationer

Installationsledning

Vi erbjuder installationsledning för att hjälpa dig effektivisera ditt installationsprojekt och ta huvudansvaret för samordning av alla installationer fram till slutbesiktning. Med en installationsledare säkerställer du att alla krav uppnås i ditt projekt.

I de flesta projekt finns idag en stor andel installationer. För att effektivisera genomförandet erbjuder vi dig en huvudansvarig för alla installationer, en installationsledare som är med i hela projektet, från projektering till att hela bygget är klart och slutbesiktigat.

Installationsledaren samordnar installationsprojekteringen under projekteringen och säkerställer att ställda krav uppnås. Installationsledaren säkerställer att installationsprojekteringen uppfyller kundens ekonomiska, drifttekniska och estetiska krav.

Installationsledaren har en viktig roll i genomförandet även för tidplaneringen av installationsinsatserna för att undvika störningar och kollisioner. När allt är klart samordnar installationsledaren även provningar och kontroller av de tekniska systemen.

Kontakt

Uppdrag

  • Installationsprojekt, byggnadspåverkande medicinteknisk utrustning

  • Nya Karolinska Solna

  • Studenternas