Bjerking logotyp
Tjänstebild

Galärvarvsmuren

Den nästan 200 år gamla Galärvarvsmuren på Djurgården i Stockholm har varit under restaurering under en längre tid och 2022 fick Bjerking i uppdrag av Kungliga Djurgårdens förvaltning att se över en renovering av de mest nedgångna delarna av muren.

Arméns flotta vinterförvarade sina galärer inom nuvarande Galärvarvet på Djurgården på 1700-talet och 1830 inhägnades området av Galärvarvsmuren, en tegelmur byggd i gotisk stil. Idag ligger Galärvarvskyrkogården och flera museer innanför muren.

En geoteknisk undersökning visar att leran som muren står på har torkat och krympt, vilket medfört att muren har sjunkit:

Det är inte ovanligt att träd orsakar sådana här skador på konstruktioner som står på lera, säger Henrik Håkansson, teamledare Geoteknik. Jag misstänkte att det var på samma sätt här, men det finns inga träd på den aktuella platsen. Jag fick ta hjälp av gamla bilder och upptäckte att det tidigare vuxit ett stort träd bredvid den skadade muren, vilket bekräftade teorin. För att verifiera att lera förekom i jordprofilen utförde vi en geoteknisk undersökning på platsen som visade på ett lerlager under fyllningen.

Efter att den geotekniska undersökningen var klar kopplades även enheten för Geokonstruktion på Bjerking in för att undersöka hur en förstärkning av grundläggningen skulle kunna utföras på bästa sätt. Resultatet blev en pålplatta med borrade stålrörspålar förankrade i berg på ca 4–6 m djup.

Det här är ett projekt som verkligen visar fördelarna med Bjerkings bredd, säger uppdragsansvarig Felix Forsgårdh. Det började som ett geoteknikuppdrag men vi har haft nytta av ytterligare kompetens från Bjerking, exempelvis geokonstruktion gällande grundläggning och murstöd, mätteknik gällande inmätningar och utsättningar under byggtiden samt omgivningskontroll gällande kontrollplaner och riskbedömning.

Hela projektet har stort fokus på återbruk då muren demonteras på de ställen där den är skadad, för att därefter byggas upp igen med befintligt material.

Bjerking inledde projektet med en utredning i maj 2022. Bygghandlingar togs fram under hösten 2022 och projektet beräknas vara färdigt under 2023.

Beställare: Kungliga Djurgårdens förvaltning

Kontakt

Upptäck fler uppdrag