Bjerking logotyp
person vid datorskärm som visar en visualisering
person vid datorskärm som visar en visualisering

BIM

Vi erbjuder en bredd av kompetenser inom samlingsbegreppet BIM, med allt från Datasamordning till CAD- och BIM-samordning, samt mer strategiska tjänster och rådgivning inom BIM och kravställningar.

Building Information Modeling, eller Building Information Management som det också står för, innebär digitalisering av bygginformation och processerna kopplat till det.

Datasamordning

Vi skapar ordning och reda i din oreda genom att erbjuda tjänster för en kvalitativ informationshantering både för din verksamhet och dina projekt eller uppdrag. Det kan röra sig om allt från mappstrukturer och namngivningskonventioner för filer, till metadatasättning och granskning av omnämnda, samt handhavande av olika webbaserade projektplattformar och projektytor.

BIM-samordning

Överlämna din kravställning, styrning och samordning av den digitala produkten till oss!

Vi har lång erfarenhet av modell- och BIM-samordning inom både hus och anläggning - allt från de allra minsta projekten till de mest komplexa.

Kvalitetssäkring av BIM, vare sig den är verksamhetsspecifik eller behöver projektanpassas, är en del av vårt teams kärnverksamhet. Vi säkerställer att det är anpassat för ändamålen och efterlevs.

Vi kan hjälpa dig med:

 • BIM-manual
 • Shared parameters
 • Komplementfiler
 • Samordning
 • Kollisionskontroller
 • Ärendehantering
 • Granskning

BIM-strategi

Med digital teknik för datainsamling, informationshantering, samordning och ärendehantering, samt drift, blir din verksamhet mer effektiv och gör stor nytta i dina projekt.

Vi erbjuder strategier för er digitala transformation och framtida informationshantering.

 • Tillsammans analyserar vi nuläget och gör en behovsanalys, för att sedan se över vilka delar som skulle kunna effektiviseras med hjälp av digital teknik
 • Vi identifierar och konkretiserar vilka nyttor som kan uppnås med specifika tillämpningar
 • Implementering i befintliga system och plattformar eller stöd i implementering av nya för att kunna realisera nyttorna och nå önskvärd effekt

Vi tar också fram alla kravställningar, styrdokument och metodblad som behövs i verksamheten för att möjliggöra implementation och användning.

Hållbarhetslöfte Digital informationshantering

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Digital informationshantering kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Digitalisering
 • Underlag till livscykelanalys
 • Återbruk och ombyggnationer
 • Kompetensutveckling och kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Eriksdalsbadet

 • Knivsta överföring Käppala

 • Nya tunnelbanan, delprojekt Söder

 • Porten