Bjerking logotyp
mätinstrument vid ett fält
mätinstrument vid ett fält

GIS

Vi erbjuder tjänster inom hela GIS-området och datainsamling.

Geografiska Informationssystem, GIS, presenterar, analyserar och bearbetar geografiskt data samt information om denna. I vår vardag är det idag naturligt att använda GIS. Vi hittar närmsta vägen hem, vilka restauranger som är i närheten, får relevant information baserat på var vi är och har alltid kartor tillhands.

Du kan presentera och visa din egen information eller just det som är av intresse. Som beslutstöd, underlag och för kommunikation behövs ofta relevanta presentationer, visualiseringar och analyser. Vi kan erbjuda tjänster inom hela GIS-området och datainsamling.

Presentation/Visualisering/Kartor

Att presentera data grafiskt i 2D eller 3D är ett kraftfullt sätt att kommunicera och visa information om vår omgivning, relationer och samband. Utöver att visa vår omgivning som den är använder vi kartografi eller visualisering för att enkelt och tydligt även visa och presentera information om objekt, resultat av olika analyser och samband. Visualiseringar och kartor kan presenteras digitalt som exempelvis webbkartor eller tillhandahållas i tjänster som kan integreras i andra lösningar. Även i klassiska filformat, GIS-format och tryckt format om du har behov av det.

Vi kan skapa visualiseringar och presentationer för att visa hur dina planerade projekt kommer att se ut steg för steg fram till färdigställande i 2D/3D eller fler dimensioner.

Förvaltning

I projekt och verksamheter finns information som behöver lagras, tillgängliggöras och hanteras på ett strukturerat sätt. Det kan vara information som rör specifika projekt som ska tillgängliggöras för valda funktioner, för hela organisationer eller allmänheten.

Vi kan hjälpa dig med förvaltning och införande av system för hantering och presentation av geografiskt data.

Analyser

Med GIS kan vi utföra komplexa analyser. Vi kan hitta och studera samband; Vad påverkas? Vilka berörs? Vad krockar? Var finns vad?

Vi kan hjälpa dig med multikriterieanalyser, solstudier, siktanalyser, vattenavrinning, nätverksanalyser, influensområden, konflikter, kollisioner, mängdberäkningar med mera.

Konvertering/transformation/förädling

Vi kan konvertera och transformera data till och från de flesta förekommande format och koordinatsystem.

Vi hjälper dig gärna med validering, geometriska kontroller, automatisering med mera.

Kontakt

Uppdrag

  • Knivsta överföring Käppala

  • Vaxholms kajer