Bjerking logotyp
Tjänstebild

Sky City Office One, Arlanda

När den första fastigheten och intilliggande teknikbyggnad skulle uppföras i Arlandas nya flygplatsstad, ett mycket känsligt och riskfyllt område, anlitades Bjerking som expertstöd och utförare av bland annat flera analyser, mätningar och besiktning.

Stockholm Arlanda Airport är den snabbast växande huvudstadsflygplatsen i Skandinavien och samtidigt ett nav för resande lokaliserat mellan Stockholm och Uppsala.

Office One är den första fastigheten som uppfördes i Arlandas nya flygplatsstad Air ort City Stockholm, och en del i Arlanda Vision 2050. Det är ett känsligt läge vid Arlanda flygplats. I området finns flera byggnader, anläggningar och installationer som exempelvis flygledartornet, Clarion Hotell samt tunnlar med alla typer av ledningar bl.a. flygbränsle, högspänning och fjärrvärme i absolut närhet till arbetsplatsen. 

Markarbetena innefattade både sprängning, pålning, schaktning och packning. Bjerkings konsulter anlitades som expertstöd och utförare för bl.a. riskanalys, besiktning, vibrationsmätning, analys, utredning och tredjemanshantering.

Inom projektet hanterades även SCOO Försörjningsprojekt åt NCC, en teknikbyggnad vid Office One.

Projektet pågick under perioden 2016–2018. 

Beställare: NCC Sverige AB

Bildkälla: NCC Sverige AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag