Bjerking logotyp
Tjänstebild

Kulturmiljö

Vi erbjuder samhällsutveckling med effektiva processer och hållbart resursutnyttjande i era projekt. Vi fokuserar på långsiktig hållbarhet, både ekologisk och kulturhistorisk.

Kulturmiljön består inte bara av byggnader. Vi ser platsens historia som en tillgång i samhällsplaneringen. Kulturmiljön finns överallt, i vardagslandskapet och i särskilt värdefulla miljöer, i stad och landsbygd.

Vi på Bjerking ser platsens historia som en tillgång i samhällsplaneringen. Genom att utveckla vissa områden och bevara andra säkerställs att de kulturhistoriska värdena förvaltas och förädlas i ett modernt och hållbart samhällsbyggande. Vi erbjuder heltäckande konsulttjänster genom hela planerings- och byggprocessen. Vi fokuserar på långsiktig hållbarhet i samhällsutvecklingen, både ekologisk och kulturhistorisk.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Antikvarisk medverkan och sakkunnig kontroll av kulturvärden
  • Antikvariska förundersökningar
  • Konsekvensanalyser och utlåtanden
  • Kulturmiljöutredningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar

Genom vår gedigna erfarenhet och bredd på kompetens erbjuder vi samhällsutveckling med effektiva processer och hållbart resursutnyttjande i era projekt.

Kontakt

Uppdrag

  • Berghusen

  • Ekerö kyrkogård