Bjerking logotyp
Tjänstebild

Berghusen

Inför uppförandet av 210 nya bostäder i Tyresö har Bjerking arbetat med utförandet av plan- och fönsterlösningar, yttre avskärmning samt fönsterglasegenskaper för att möjliggöra god dagsljustillgång.

I området mellan Bollmoraberg och Granitvägen i Tyresö ska cirka 400 bostäder byggas under en flerårsperiod med start hösten 2021. Bjerking har tagit fram dagsljusbedömningar i flera projekt, där Berghusen med sina tre naturinspirerade flerbostadshus utgör ett av dem. Byggnaderna uppförs av BOAB och rymmer 210 lägenheter samt café, gym, lokal för co-working i bottenplan och fina uteplatser. 

Att uppfylla dagsljuskraven enligt Boverkets byggregler med en utmanande detaljplan och topografi har krävt en rad åtgärder. Bjerking har tillsammans med arkitekt arbetat med utförandet av plan- och fönsterlösningar, yttre avskärmning samt fönsterglasegenskaper för att möjliggöra god dagsljustillgång. 

Gestaltningen av husen har inspirerats av den omkringliggande naturen. Fasadens zinkplåt och cederpanel samspelar med tallskog och bergspartier på tomten, och varje hus är uppdelat i två volymer för att ansluta mot den varierande topografin och hålla nere husens skala. 

För Bjerking pågick uppdraget under 2020 -2021

Beställare: BOAB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag