Bjerking logotyp
Tjänstebild

Kulturhuset och stadsteatern

Stockholms stad genomför en omfattande upprustning av Kulturhuset och Teaterhuset, Skansen 23. Bjerking arbetar som miljösamordnare i projektet på uppdrag av Stockholms stad. Renoveringen utförs med högt ställda hållbarhetskrav enligt fastighetskontorets miljöprogram och miljöcertifiering enligt BREEAM In-Use. Bjerking är också fuktsakkunniga i projektet.

Byggnaderna vid Sergels Torg i Stockholm uppfördes i etapper mellan åren 1968 och 1974 och det är framförallt de tekniska systemen som behöver bytas ut. Under 2018 byttes alla fasadglas på Kulturhuset. I januari 2019 inleddes arbetet med sanering och rivning, 18 månader senare i juni 2020 ska allting vara klart. Nya installationer för vatten, avlopp, el, värme, kyla och ventilation sätts in för att förbättra inomhusmiljön och få mer energieffektiva och driftsäkra byggnader.

Kulturhuset är tänkt som en öppen hylla i flera plan, hängande mot en väldig betongvägg. Peter Celsings vision var ett lättillgängligt hus, ett slags kulturens vardagsrum med odelade, fria ytor och öppen kommunikation mellan planen och där betongväggen kan fungera som en stor bildskärm. Tack vare glasväggen är det fri insyn från och fri utblick mot Sergels torg och Hötorgs city.

Delar av originalinredningen renoveras också. Olle Baertlings draperier i hörsalen kommer bli som nya, de handmålade lamporna i Teaterbarens tak får nya LED-lampor och Celsings fåtöljer restaureras.

BREEAM In-Use är en internationell miljöcertifiering för befintliga byggnader. I certifieringen görs en bedömning av byggnadens miljöprestanda inom nio kategorier: Energi, vatten, transport, förvaltning, avfall, föroreningar, hälsa och välmående, markanvändning och ekologi samt material.

Beställare: Stockholms stad, Fastighetskontoret

Kontakt

Upptäck fler uppdrag