Bjerking logotyp
dekorationsbelysning vid en hållplats
dekorationsbelysning vid en hållplats

Exteriör belysning

Vi erbjuder våra tjänster inom offentlig belysning och utomhusbelysning men vi kan också hjälpa dig med belysningsprogram, provbelysningar och arbetshandlingar med mera.

Vi arbetar i huvudsak med offentlig belysning åt kommuner och städer eller via fastighetsutvecklare, byggherrar eller entreprenörer i exempelvis exploateringsområden. Vi hjälper även till med att planera utomhusbelysning inom fastigheter exempelvis på innergårdar, p-ytor med mera.

Vi kan medverka i hela eller delar av processen med att ta fram belysningsprogram, arbetshandlingar, genomföra provbelysningar och injusteringar samt slutligen ta fram drift- och skötselanvisningar.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Tekniska eller ekonomiska utredningar
  Energieffektiviseringar, lönsamhets- och kostnadskalkyler samt marknadsundersökningar presenterade i rapportform.
 • Projektering för väg- och gångtrafik 
  Parker, torg med allt vad gäller dimensionering av kraftförsörjning och belysningsnivåer till framställning av ritningar och beskrivningar till bygghandling eller förfrågningsunderlag.
 • Ljusdesign
  I stort och smått genom exempelvis program för stadsdelar, fasadbelysning, cirkulationsplatser, vägledning, ljussättning av känsliga offentliga miljöer eller effektbelysning för accentuering av särskilda objekt. I planeringen sammanvägs funktion, kostnad, estetik, miljö samt upplevelse av trygghet för att uppnå hållbar lösning över tid.
 • Bygg-/projektledning 
  Kontroll och entreprenadbesiktning enligt AB/ABT.
 • Upphandling av entreprenader och materiel från anbudsinfordran
  Även utvärdering och kontraktsförslag som exempelvis drift- och underhållsentreprenader samt styrsystem för tändning/släckning.

Hållbarhetslöfte Exteriör belysning

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Exteriör belysning kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar
aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Utformning och materialval
 • Systemval och dimensionering
 • Kunskapsspridning, kompetensutveckling och samarbete

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Barkarbystaden, belysning

 • Blekholmsterrassen

 • Campus Albano

 • E4 Haga Norra - Kista

 • Festplats Stenhagen

 • Fyrisspången

 • Kajparterren

 • Lekplatser i Upplands Väsby

 • Nybron

 • Regnbågstunneln

 • Regnhyddan

 • Regnskyddet

 • Rinkeby allé

 • Scenen

 • Skivlingeparken

 • Snickarplan

 • Space Cube

 • Spegelparken

 • Telegrafberget

 • Vanadis vattentorn

 • Vaxholms kajer

 • Vilbergsparken