Bjerking logotyp
Tjänstebild

Expo Dubai

Bjerking har konstruerat den svenska paviljongen vid världsutställningen Expo2020 i Dubai. Paviljongen är byggd i trä och formen påminner om en trädkoja. Huvuddelen av byggnaden är nio meter över mark på stolpar av rundvirke och den totala tomtstorleken är 2 370 kvm.

Under hösten 2018 utlystes en arkitekttävling av regeringen där målsättningen var att utse ett förslag på konstruktion och design av den svenska paviljongen. Kriterierna var ett innovativt förslag till en paviljong som skulle bidra till att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige som kunskapsnation, visa näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar.

En enhällig jury utser ”The Forest” av Alessandro Ripellino Arkitekter, Adrien Gardère Studio, Luigo Pardo Architetti till vinnare. Bjerking får i uppdrag att konstruera paviljongen, ett uppdrag som handlar både om själva träkonstruktionen men även akustiken och fuktsäkerheten. Målet är att omvandla skogens symbolik till arkitektur och utställning, och skapa en svensk och spektakulär upplevelse av skogens storhet. De olika rumstyperna är inspirerade av skogens vrår med gläntor, kojor och trädkronor.

Pandemin skjuter upp världsutställningen till året därpå och byggandet av den svenska träpaviljongen står klar hösten 2021 lagom till invigningen. Den 18 meter höga byggnaden ger ett mäktigt intryck. Paviljongens träkonstruktion och innanmäte innehåller många nya innovativa, smarta och hållbara lösningar. Träbyggnaden i sig innebär avsevärt minskade koldioxidutsläpp i jämförelse med traditionell byggteknik. 

Beställare: Svenska regeringen

Bildkälla: Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

Kontakt

Upptäck fler uppdrag