Bjerking logotyp
Tjänstebild

Ljusdesign och belysning

Inom ljusdesign och belysningsplanering erbjuder vi flera olika tjänster för både interiör och exteriör. Dessa tjänster handlar om att skapa ljus som gagnar människor utifrån hållbarhet, funktion, trygghet, estetik och emotionellt välbefinnande.

För oss är det viktigt att vara aktiva och delta i debatt och forskning om vad bra ljus innebär. På detta sätt förbättrar vi ständigt oss själva och upprätthåller vår kompetens inom ett område som är i snabb utveckling. Vår ambition är att medverka till en förhöjd vardaglig ljusmedvetenhet, samt driva den samhälleliga belysningsutvecklingen till det bättre.

Vi erbjuder våra tjänster inom ljusdesign och belysning i en mängd olika projekt som sträcker sig från energieffektiva byggnader och intelligent stadsbelysning, till arkitektonisk ljus i kulturmiljö och ljuskonst som skapar glädje. Vi tror att just denna breda erfarenhetskombination, från avancerad teknik till synsinne och estetik, är vår styrka.

Vi kan hjälpa dig med analyser och program i tidiga skeden, men också belysningsprojektering, förfrågningsunderlag och bygghandling för offentliga rum, arkitektur och infrastruktur. Förutom projektering kan vi hjälpa till med upphandling av entreprenader och teknik samt bygg-, projektledning och besiktning. Vi arbetar med dagsljusberäkning, visualisering, ljusberäkning och LCC-beräkning, vilka är viktiga verktyg för att hjälpa dig som kund till en minskad energianvändning och miljöbelastning.

Dessutom gör närheten till övriga specialister inom Bjerking, som t.ex. konstruktion, byggnadsvård och landskapsarkitektur, att vi kan erbjuda heltäckande och specifika lösningar från idé till färdig produkt. Oavsett om det gäller att designa ett ljussystem eller en ny belysningsarmatur, artificiellt ljus eller dagsljus.

Nomineringar

Bjerking fick hedersomnämnande 2020 av Svenska Ljuspriset för projektet Uplands Enskilda Bank i Uppsala, samt nominerades 2021 till Svenska ljuspriset för projekten Carolina Rediviva och Cykelparkeringshuset.

Uplands Enskilda Bank

Carolina Rediviva

Cykelparkeringshuset

Vill du ta del av vårt kunnande och engagemang i ditt belysningsprojekt?

Kanske diskutera ljusdesign eller rent av anlita oss för en inspirationsföreläsning? På Bjerking är vi flera personer som arbetar med ljus och belysning på en mängd olika sätt.

Hållbarhetslöfte Exteriör belysning och El- och Telesystem

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Upphandling
 • Utformning och materialval
 • Systemval och dimensionering
 • Kunskapsspridning, kompetensutveckling och samarbete
 • Materialval, avfallsminimering och återvinning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Citat från våra medarbetare

"När modern teknik beskriver historisk miljö"

Stig Djerf, Ljusdesigner

"För att ständigt utvecklas måste vi då och då utvidga våra kreativa gränser till det extrema"

Svante Pettersson, Ljusdesigner

"Rörelse genom rum där färg och ljus samspelar, skapar sol i sinnet"

Stina Marsh, Ljusdesigner

"Ljuset lyfter fram mäktiga volymer och arkitektur som strävar uppåt"

Lena Hildeman, Ljusdesigner

Uppdrag

 • Bussnod Gränbystaden

 • Carolina Rediviva

 • Cykelparkeringshuset

 • Festplats Stenhagen

 • Fyrisspången

 • Heart Space

 • Kungspassagen

 • Lekplatser i Upplands Väsby

 • Monolith – Birth of Light

 • Nybron

 • Regnbågstunneln

 • Regnhyddan

 • Regnskyddet

 • Rinkeby allé

 • Scenen

 • Skivlingeparken

 • Snickarplan

 • Space Cube

 • Spegelparken

 • Swing by Golfbaren

 • Universitetshuset i Uppsala

 • Uplands Enskilda Bank

 • Vanadis vattentorn

 • Vasakronan i Uppsala