Bjerking logotyp

"Jag hoppas bli kvar i många år till och kunna fortsätta utveckla vår kompetens inom träbyggande."

Niklas Stenlund, träkonstruktör

Niklas Stenlund, född -85.

Hur kom du i kontakt med Bjerking och hur länge har du jobbat här?

Jag kom i kontakt med Bjerking när jag pluggade i Uppsala. Bjerking hade en ganska hög närvaro under min utbildning, bland annat var Anders Wärefors (VD) lärare i en kurs i installationsteknik. Eftersom Bjerking är specialiserade inom träkonstruktioner gjorde att jag mitt ex-jobb här och sedan dess (2010) har jag varit kvar.

Hur kommer det sig att du stannat så länge?

Först och främst så brinner jag för träkonstruktion och här har vi en unik erfarenhet. Den breda kompetensen på Bjerking leder också till att vi får väldigt många spännande projekt.

Ägarformen, att vi är medarbetarägda, ger en del fördelar och ett engagemang som jag tror är svårare att uppnå på de större konsultbolagen.

Vad har du för utbildning?

Jag är högskoleingenjör i byggteknik från Uppsala universitet.

Berätta lite om dina arbetsuppgifter och ansvarsområden?

Jag är uppdragsledare i träkonstruktionsteamet. Det innebär i praktiken att jag leder ett ganska stort antal olika projekt, i olika storlekar. Projekten kan ha olika stomsystem, men den gemensamma nämnaren är att stommen består av en träbaserad produkt. Jag utför även statiska beräkningar och projektering vid behov.

På vilket sätt bidrar ni med hållbarhet i era uppdrag?

Vi förespråkar alltid trä i första hand där det är applicerbart. Att optimera materialanvändandet men samtidigt bygga konstruktioner som är hållbara över tid är de främsta möjligheterna vi har att öka hållbarheten i våra uppdrag.

Kan du berätta lite om Expo Dubai?

Vi har konstruerat den svenska paviljongen till världsutställningen i Dubai 2020 vilket är ett exceptionellt projekt på alla sätt och vis. Konstruktionen i sig var en utmaning och där har vi gjort en grundläggning i trä, vilket aldrig har utförts tidigare vad jag vet. Stora delar av byggnaden består av träkojor som vilar på barkade och hyvlade trädstammar 8-9 meter uppe i luften.

Det som ingen i projektet har kunnat förutse är kraven på all dokumentation från myndigheterna i Dubai. Vi har nästan lagt mer tid på att upprätta dokument än att dimensionera och upprätta ritningar. På grund av pandemin fick utställningen skjutas upp ett år och under våren 2021 färdigställdes paviljongen inför det nya öppningsdatumet den 1 Oktober 2021.

”The Forest”, Expo 2020 i Dubai

Bilder: Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

Hur samarbetar ni i er arbetsgrupp?

Vi försöker jobba efter en kunskapstrappa där vi bemannar uppdrag med personer med varierande erfarenhet så att de som är nyast kan lära av de med lite mer erfarenhet som i sin tur lär av de med ännu mer erfarenhet.

Hur är samarbetet mellan teamen?

Vi hjälps åt att resurssätta de uppdrag som finns på enheten och hela företaget mellan de olika teamen. Men självfallet jobbar vi mestadels inom vårt eget team.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut nu och i vanliga fall när vi är mer på kontoret?

Jag sitter på distanskontor i Luleå för jämnan så är det ingen skillnad för mig nu mot innan pandemin. Såklart lite färre resor då allt hålls digitalt nu. Innan pandemin kunde det finnas behov av att vara på plats i Uppsala eller Stockholm för möten ibland.

Vanligtvis börjar jag vid 7 och hinner besvara lite mail eller producera något i ett projekt under första timmarna innan mötena drar igång. Det är externa projektmöten, interna arbetsmöten, planeringsmöten mm. Mellan mötena försöker jag hinna besvara mail och samverka med mina kollegor för att lösa de uppgifter som finns inom projekten.

För mig personligen har det blivit enklare då alla andra har blivit tvingade att arbeta på samma sätt som jag, på distans. Möten via Teams är inte längre ett problem utan en förutsättning. Det jag saknar mest är den sociala kontakten man brukar ha på kontoret emellanåt.

Vad är det som gör jobbet extra roligt?

Träbyggandet i Sverige har ökat extremt mycket de senaste åren. Att få vara med i den utvecklingen och delaktig i att vi bygger hållbarare och utvecklar byggsystemen är oerhört stimulerande.

Vad är mest utmanande med ditt jobb?

Det är svårt att hinna med. Det dyker upp så mycket spännande projekt hela tiden så är det svårt att tacka nej till förfrågningar, vilket gör att arbetsbelastningen lätt kan bli lite hög periodvis.

Hur ser du på din framtid hos Bjerking?

Jag hoppas bli kvar i många år till och kunna fortsätta utveckla vår kompetens inom träbyggande. Och vem vet, inom några år kanske jag har några kollegor på kontoret i Luleå.

Har du några tips till någon som är nyexaminerad och nyfiken på konsultbranschen?

Jag tycker att man bör ha en vilja och insikt i vad man vill göra efter examen redan när man väljer examensarbete. I många fall blir exjobbet en väg in i arbetslivet, så tänk noga igenom vad du vill göra och kom gärna med en bra idé till ett företag, då ökar chansen att de vill hjälpa till med handledning. I många fall kan det kännas tryggt att göra exjobbet tillsammans med en kursare, men det kan vara svårare för ett företag att anställa två nyexaminerade.

I övrigt är det ingen som förväntar sig att du ska kunna allt när du kommer direkt från skolan, men att vara lyhörd och vilja utvecklas är en nyckel för att lyckas.

Läs mer