Bjerking logotyp
Tjänstebild

Trafikplanering

Vi kan hjälpa dig med utredningar för trafik, parkering och mobilitet.

I ett hållbart, modernt samhälle ställs höga krav på transporter och mobilitet. Trafiknätet är en viktig del av samhällets funktion och ska fungera för alla trafikslag med gedigen robusthet, hög framkomlighet och tillgänglighet för samtliga invånare och besökare.

Vi utför utredningar åt alla typer av kunder oavsett om du representerar offentlig verksamhet eller privat aktör. Vi arbetar i alla skeden, från strategi till praktiskt genomförande.

De vanligaste uppdrag som vi genomför är inom ombyggnads- och stadsutvecklingsprojekt, exploateringsområden, allmänna anläggningar och vägar i stad och på landsbygd.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Trafikutredningar
 • Parkerings- och mobilitetsutredningar
 • Trafikplaner/strategier
 • Mobility management
 • Trafiksäkerhet och tillgänglighet
 • Gång-, cykel- och kollektivtrafik
 • Resvaneundersökningar
 • Trafikjuridik
 • Samlade effektbedömningar
 • Kapacitetsberäkningar
 • Trafikstyrning

Kontakt

Uppdrag

 • Trafik- och bullerutredning i Sunderbyn