Bjerking logotyp
Tjänstebild

Slakthushallen

Slakthusområdet i södra Stockholm utvecklas från industriområde till urban stadsdel. Etapp 1 av projektet omfattar ca 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola, tre förskolor, kontor, handel och service. På uppdrag av K2A har Bjerking utfört geotekniska undersökningar, markmiljöundersökningar samt undersökt förekomst av sulfidberg.

Inom etapp 1 av projektet har Bjerking varit involverade i Kvarter H och Kvarter K. Kvarter H blir ett bostadskvarter med ca 75 forskarbostäder och ca 200 kvm lokaler i bottenvåningen, samt en gemensam utemiljö för de boende på taket. I Kvarter K planeras studentbostäder, förskola och en halvt nedsänkt idrottshall. Sänkningen innebär att förskolan och bostäderna kan utnyttja hallens tak som gård.

Kvarter K är ganska spektakulärt med en stor idrottshall. Byggnadens "källare" kommer ligga insprängd 5 meter ned i berget, berättar Markus Daniels, geotekniker på Bjerking. Ledningar finns redan på plats och nu ska vi gräva oss ner djupt och nära intill dessa utan att de skadas.

Inom området har det tidigare påträffats dolor, dvs rester från gamla sprängningar då området byggdes. Två dolhundar fick söka av området innan vi kunde sondera:

Dock sammanföll avsökningen med dolhund med snöoväder som hindrade hundarna från att söka av ordentligt, det krävdes tre försök innan vi var helt klara, säger Markus Daniels.

Uppdraget inleddes hösten 2022 och beräknas vara klart under 2024.

Beställare: K2A

Kontakt

Upptäck fler uppdrag