Bjerking logotyp
Tjänstebild

Rinkeby allé

Som en del i Vision Järva 2020 har Stockholms stad planerat en utveckling av två huvudgator i Rinkeby varav den ena är Rinkeby allé. Bjerking har bidragit med ljusgestaltning och projektering av den offentliga belysningen. Målet är att skapa ett stråk som bidrar till ökad aktivitet i centrala Rinkeby.

Allén har försetts med gångbanor, trädplanteringar och cykelbanor. Mitt i Rinkebyplans vändzon i gatans nordvästra riktning har mittytan smyckats med en platsgjuten betongenhet klädd med mosaik.

När arbetet startades sökte vi information och historia rörande Rinkeby och slogs då av hur fantastiskt många olika språk som talas i stadsdelen. Eftersom Rinkeby allé är entrén till Rinkeby torg valde vi att gestalta platsen med ett välkomnande. Med hjälp av gobo-projektorer projiceras hälsningar på olika språk, säger Linda Benderius, ljusdesigner och Agnieszka Masalska, uppdragsansvarig.

Kontakt

Upptäck fler uppdrag