Bjerking logotyp
Tjänstebild

Parkhuset, Solna Business Park

Parkhuset, ett åtta våningar högt kontorshus på ca 31 000 kvm BTA, är den första byggnaden att projekteras i den kommande omvandlingen av Solna Business Park. Bjerking har projekterat programhandlingen och systemhandling för nybyggnation av detta kontorshus avseende stommen av trä och stomkomplettering.

Projektet har höga ambitioner gällande hållbarhet med målsättningen att halvera CO2-avtrycket mot ett traditionellt nybyggnadsprojekt samt i möjligaste mån återbruka byggmaterial.

För Bjerkings åtagande avseende stomme och stomkomplettering har vi i programhandlingen, förutom dimensionering av trästommen även bidragit med input till olika alternativa uppbyggnader av väggar och bjälklag för att kunna klimatberäkna och få med CO2-avtryck som en beslutsparameter. För stommen har vi utgått från att använda trä i så stor utsträckning som möjligt.

I systemhandlingen har vi arbetat vidare med det vi kom fram till under programhandlingen samt fördjupat oss i stomsystemet bestående av pelare och balkar av limträ, bjälklag och ytterväggar av KL-skivor som vi delvis använder för att stabilisera byggnaden tillsammans med några limträfackverk. 

Projekteringen av programhandlingen startade i mars 2021 och systemhandlingen slutfördes maj 2022.

Beställare: Fabege 

Läs mer om Parkhuset på Fabeges webb


Bildkälla: Walk the Room

Kontakt

Upptäck fler uppdrag