Bjerking logotyp
Tjänstebild

Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna, NKS, är namnet på det sjukhus som nu uppförs invid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Det är Europas största sjukhusprojekt och Sveriges största byggprojekt. Det blir ett nytt och toppmodernt sjukhus där Karolinska Universitetssjukhuset kommer att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning och utbildning av högsta kvalitet.

Bjerking var tidigt med i projektet som konstruktionsansvarig för de första två byggnaderna (U3 och U6) som fastställdes. Byggnad U3 och U6 omfattar sjukhusets teknikbyggnad respektive ett nytt parkeringshus på cirka 800 platser. Under 2013 fick Bjerking fortsatt förtroende och har nu övergripande konstruktionsansvar för den nya sjukhusbyggnaden U290. Byggnaden omfattar cirka 18 500 kvm och inrymmer utöver nya vårdplatser även en ny anläggning för strålningsbehandling.

Projekteringen sker i nära samarbete med Skanska Healthcare och ett stort antal teknikkonsulter. Storleken på projektet har medfört mycket höga krav på BIM-projektering och klassas som landets största BIM-projekt. Projektet har även höga krav på miljöprestanda och bjuder på stora tekniska utmaningar. Parkeringshuset stod färdigt 2012, teknikbyggnaden 2014 och byggnad U290 förväntas stå färdigt 2018. Det nya sjukhuset planeras öppna för den första patienten under 2016 och stod helt klart 2018.

Beställare: Skanska Sverige AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag