Bjerking logotyp
Tjänstebild

Kungliga Dramatiska Teatern

Stammarna i dramatenhuset är över 100 år gamla och behöver bytas ut. Fastighetsägaren Statens Fastighetsverk (SFV) har, efter förnyad konkurrensutsättning, beställt projekterings- och byggledning av Bjerking.

Senare utökades uppdraget med miljösamordning genom MOD arkitekter. Då huset är ett statligt byggnadsminne med höga antikvariska värden medför det utmaningar då SFV ställer krav på miljö och hållbarhet på nya produkter. Bjerking bidrar med byggledning, framtagning av miljöprogram samt hållbarhetsplan, utbildning och kravställning i byggvarubedömningen samt miljöronder under genomförandeskedet. Uppdraget avslutades i december 2019.

Foto: Anders Fredriksèn

Kontakt

Upptäck fler uppdrag