Bjerking logotyp
Tjänstebild

Kajstaden

Kajstaden är ett flerbostadskvarter i Västerås med fem stycken nyproducerade hus. Samtliga hus har träfasad och ett av husen har även konstruerats med trästomme.

Bjerking har haft uppdraget att dimensionera stomme inklusive hisschakt helt i massivträ och göra tillverkningsprojektering för detta hus. Projekteringen pågick under 2017. Byggnaden stod klar vintern 2018/2019.

Beställare: Martinsons Byggsystem KB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag