Bjerking logotyp
Tjänstebild

Gasklockan 5

CA Fastigheter planerar att bygga om Gasklockan 5 vid Gasverksvägen i Stockholm till en kontorsbyggnad. Bjerking har fått i uppdrag att ta fram systemhandlingar för byggkonstruktionen.

Projektet omfattar en husstomme som ska byggas inuti en gasklocka av höghållfast stål byggd 1972. CA Fastigheter planerar att skära upp gasklockan för att ge ljusinsläpp. Totalt omfattar projektet 938 kvm kontorsyta fördelat på fyra plan och det finns även planer på att inrymma ett teknikrum på nedersta planet om 83 kvm. I övrigt är byggnaden tänkt att inrymma entréplan om 130 kvm, hiss- och trapphus samt installationsschakt.

Utmaningar i projektet är att stålet i den omgivande konstruktionen utsätts för dilatation vid temperaturväxlingar och kan därmed dra med sig den inre konstruktionen. För att lösa det kommer byggnadsstommen att projekteras som fristående stålstomme med betongbjälklag utan koppling till det yttre skalet.

Den lägsta certifieringsgraden för ombyggnad av gasklockan är fastställd till Miljöbyggnad Silver men Bjerkings projekteringsgrupp strävar efter att uppnå certifieringsnivån för guld.

Fristående byggnadsstomme inuti gasklockan.

Yttre skalets dilatation vid temperaturförändring.


Bildkälla: CA Fastigheter/Bjerking

Kontakt

Upptäck fler uppdrag