Bjerking logotyp
Tjänstebild

Fyrisspången

Plats: Uppsala

Beställare: Uppsala Kommun

Ljusgestaltning: Svante Pettersson, Bjerking

Teknik & installation: Kreativ Teknik

El: Vattenfall

Beställare: Uppsala Kommun

Foto: Svante Pettersson, Bjerking

Kontakt

Upptäck fler uppdrag