Bjerking logotyp
Tjänstebild

Festplats Stenhagen

Plats: Stenhagen, Uppsala

Beställare: Maria Hörberg, Uppsala Kommun

Ljus: Henric Eriksson, Bjerking & Jacob Östlund, Tengbom

Landskapsarkitekt: Christian Thunarf & Sofia Sandqvist, Tengbom

Foto: Svante Pettersson, Bjerking

Kontakt

Upptäck fler uppdrag