Bjerking logotyp
Tjänstebild

VA-process

Vi tar fram utredningar rörande rå- och dricksvattenkvalitet, genomlysning av vattenverk och distribution av dricksvatten för såväl offentlig som industriell verksamhet.

Vi kan hjälpa dig identifiera beredningsbehov för råvatten, föreslå beredningsprocess för produktion av dricksvatten som uppfyller kvalitetskraven och utvärdera och driftoptimera befintliga processer vid vattenverk. Vi hjälper även till att utvärdera material i kontakt med dricksvatten.

Vi har lång erfarenhet av undervisning och tar fram anpassade kursen inom dricksvattenteknik.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Kontrollprogram: utformning och utvärdering av rå- och dricksvatten ur kemisk och mikrobiologisk synvinkel
  • Identifiering av beredningsbehov av råvatten för produktion av ett säkert dricksvatten
  • Genomlysning av befintlig beredningsprocess vid vattenverk, förslag på åtgärder och driftoptimering
  • MBA/HACCP
  • Val av material i kontakt med dricksvatten
  • Korrosionsutredningar: distribution av dricksvatten, klagomål vattenkvalitet, korrosion på material i kontakt med vatten
  • Anpassade kurser inom dricksvattenteknik, vattenberedning, vattenkemi och korrosion
  • Tekniska beskrivningar vid upphandling

Kontakt

Uppdrag