Bjerking logotyp
Tjänstebild

Venngarns slott

Venngarns slott i Sigtuna har sina rötter i 1100-talet och blev under 1500-talet en del av Gustav Vasas jordägande. Det slott vi ser idag är huvudsakligen resultatet av till- och påbyggnader som genomfördes under Magnus Gabriel De la Gardies tid som ägare.

När nuvarande ägare tillträdde 2014 var anläggningen rejält nedgången. Slottsbyggnadens fasader och fönster renoverades senast 1971 och var i stort behov av underhåll. Projektet inleddes 2019 med en byggnadsbeskrivning och ett förfrågningsunderlag. Bjerking ansvarar för projektet och myndighetskontakterna. Projektet beräknas vara klart hösten 2023.

Hållbarhet

Kulturmiljöarbete och byggnadsvård utgör själva grunden för långsiktig hållbarhet där befintlig bebyggelse och rummen däremellan bibehålls. Restaureringsuppdrag är tydliga exempel där både material och utförande ska ha ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Beställare: Wenngarns Fastighetsförädling AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag