Bjerking logotyp
Tjänstebild

Väsby nya lärmiljö

Bjerking ansvarar för miljösamordningen i uppdrag åt Upplands Väsby kommun via ÅF. Uppdraget omfattar miljösamordning för ett antal byggprojekt som ÅF projektleder åt Upplands Väsby kommuns fastighetsenhet.

​​Projekten är främst förskolor och skolor och går under benämningen Väsby Nya Lärmiljö. Även ett LSS-boende ingår för närvarande bland projekten. Bjerkings miljösamordnare jobbar tätt tillsammans med projekteringsledare och byggledare och stöttar upp för att uppnå de högt ställda miljökraven i Upplands Väsbys miljöprogram. Ambitionen är att nå byggnadsbetyget GULD enligt Miljöbyggnad.

Uppdraget pågick till och med år 2021.

Bildkälla: Johan Fowelin

Kontakt

Upptäck fler uppdrag