Bjerking logotyp
Tjänstebild

Ulls hus

Inom Campusområdet på SLU Ultuna utanför Uppsala färdigställs under våren 2015 Ulls hus. Byggnaden kommer att inrymma nya lokaler för SLU:s centrala ledning och administration, lokaler för ett nytt samhällsorienterat kluster - Landskap och samhälle och nya undervisningslokaler som komplement till det befintliga undervisningshuset. Totalytan uppgår till cirka 24 000 kvm BTA.

Ulls hus är centralt placerat i den norra delen av före detta Husdjursvetenskapligt Centrum, HVC, som till stora delar rivits för att ge plats för den nya byggnaden. En central idé i projektet har varit att bryta upp kvarteret med en ny tvärförbindelse, ”Ulls Gränd”. Gränden sträcker sig från Ulls väg ner mot det stora landskapsrummet med kårhuset och huvudrestaurangen och avslutas i sin norra del av en kvadratisk nybyggnad i sex våningar, Kuben, som innehåller kontorslokaler för ledningen och administration. I markplanet och souterrängvåningen finns en stor öppen entréhall som blir universitetets huvudentré med ett strategiskt läge vid det centrala grönstråket på Campusområdet, Almas Allé, och intill torget framför aulan.

Bjerking har varit ansvariga för konstruktionshandlingarna i system- och bygghandlingsskedet. Ulls hus centrala byggnad, det så kallade stål- och betonghuset har en stomme av bärande pelare och balkar i stål, betongväggar och HD/F element som bjälklag. Kubens stomme består av pelare av limträ eller stål och balkar av stål med bjälklag av massiva träplattor.

Beställare: Akademiska Hus Uppsala

Kontakt

Upptäck fler uppdrag