Bjerking logotyp
Tjänstebild

Slakthusområdet

Slakthusområdet i södra Stockholm utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där tusentals nya bostäder och arbetsplatser kommer samsas med nya parker och torg. Bjerking har på uppdrag av Skanska utfört besiktningar på området avseende bergförstärkning.

Skanska Sverige AB bygger nya bostäder och i flera områden utförs bergschaktning inför grundläggning av den kommande bebyggelsen. Bjerking har vid flera tillfällen genomfört besiktningar där en bergvägg bedöms utgöra risk för nedfallande block. Bjerking har gett råd och rekommendationer om hur bergväggen ska förstärkas.

Bjerkings uppdrag startade hösten 2023 och avslutades under vintern 2023.

Beställare: Skanska Sverige AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag