Bjerking logotyp
Tjänstebild

Nya tunnelbanan, Sickla Station

Sickla Station utgör en del av nya tunnelbanans utbyggnad mot Nacka. Stationen kommer att ha två uppgångar, en i norr och en i söder, samt fyra entréer till stationen. Bjerking har fått i uppdrag att utföra bergteknisk kartering för den södra ingången.

Lektus Bygg- och Anläggningskonstruktion Stockholm AB har anlitat Bjerking för att utföra bergteknisk kartering på nysprängda bergslänter i syfte att ge anvisningar för permanent bergförstärkning. Bjerking har genomfört bergtekniska utredningar, bergkartering i fält, samt förstärkning av berg. Vid behov kan Bjerking även ge rekommendationer för bergschaktanvisningar vid berguttag.

Efter regelbunden översyn och kartering av bergsakkunniga och geologer har Bjerking givit anvisningar till omgående bergförstärkningar i de öppna bergschakten med vertikala bergväggar.

Bjerkings uppdrag startade 2022 och pågår fortfarande. Den nya linjen beräknas vara i trafik 2030.

Beställare: Lektus Bygg – och Anläggningskonstruktion i Stockholm AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag