Bjerking logotyp
Tjänstebild

Kymmendö 4

Stockholms Stadsmission bygger ett hyreshus med socialt hållbara bostäder. Bjerking har fått i uppdrag av Wästbygg att leverera miljötjänster rörande Svanenmärkning av byggnaderna.

Wästbygg har tecknat avtal med Stockholms Stadsmission om att uppföra ett hyreshus i Farsta strand i södra Stockholm för personer som står långt ifrån bostadsmarknaden. Projektet omfattar ett punkthus med 37 hyresrätter och en lokal, samt fyra radhus.

Bjerkings arbete omfattar bland annat att upprätta en miljöplan, kontrollera att kraven från miljöplanen är hanterade, ta fram Svanendokumentation samt vara ett stöd och besvara frågor från projektet. Vi håller även i utbildning av underentreprenörer, går miljöronder och gör kontroller av projektets loggbok.

Svanenmärkning av en byggnad innebär högt ställda krav inom tre större hållbarhetsområden – energi, material och kemikalier samt hälsosam inomhusmiljö. Dessutom finns krav på att hålla en hög kvalitet genom hela byggprocessen. Svanens system innefattar dels ett fyrtiotal obligatoriska krav, dels ett poängsystem där projektet kan välja vilka hållbarhetsaspekter de vill satsa lite extra på.

Bjerking blev involverade i projektet hösten 2022. Byggstart skedde i februari 2023, med preliminär inflytt under sommaren 2024.

Beställare: Wästbygg AB

Bildkälla: Kod Arkitekter

Bild: Kod Arkitekter

Kontakt

Upptäck fler uppdrag