Bjerking logotyp
Tjänstebild

Kajparterren

Plats: Hornsberg, Stockholm

Beställare: Stockholms Stad

Ljus: Lena Hildeman, Bjerking

Landskapsarkitekt: Nyréns

Foto: Sten Jansin

Kontakt

Upptäck fler uppdrag