Bjerking logotyp
Tjänstebild

Gångaren 13

På Kungsholmen i Stockholm utvecklar Electrolux Group sin huvudkontorsfastighet med nya kontorsytor, bostäder och gröna gårdar på taken. Utbyggnaden bildar ett helt nytt kvarter – Greenhouse Sthlm – där 3 000 människor kommer att bo, arbeta och mötas.

Bjerking har ansvar som huvudkonstruktör för kontorstillbyggnaden och har varit med och tagit fram systemhandling och bygghandling för utbyggnaden av Electrolux huvudkontor (8 000 kvm) och gränssnitt mellan kontor och bostäder (6 000 kvm). Utöver kontor med tillhörande funktioner ska byggnaden inrymma lokaler för handel och café i entréplan och restaurang på plan 8, samt träningsanläggning med pool på plan 9 - det översta våningsplanet. Bjerking har även tagit fram rivningshandlingar för de begränsade delar av det befintliga kontoret som behövde rivas för att få plats med det nya. I uppdraget ingår även att projektera för anpassning av befintligt tak på den ena låghusdelen, för att möjliggöra anläggning av en gård på taket samt tilläggsisolera.

Bostäderna utförs med trämodulstommar i KL-trä. Kontorsdelarna utförs i KL- och limträ och länkas samman med det befintliga kontoret som uppfördes i stål och betong i slutet på 60-talet. Källaren består av platsgjuten betong med pål- och plintgrundläggning och är anpassad efter tunnelbanans skyddszon.

Projektet har stort fokus på miljö och hållbarhet och planen är att kontorsutbyggnaden ska certifieras enligt BREEAM, nivå ”Outstanding” och bostäderna ska certifieras enligt Svanen och Sweden Green Building Councils certifieringsstandard NollCO2 för både kontor och bostäder.

Vi ser många fördelar med att bygga huvudsakligen i trä, säger Ulrika Kågström, Head of Greenhouse Sthlm development. Det har bidragit till att få ner tillbyggnadens totala klimatavtryck och vi tror också att man mår bra av att vistas i trähus. Trä är ett fantastiskt, naturligt och förnybart material och har valt att exponera det både interiört och exteriört. Vi skapar dessutom en kolsänka under flera generationer framåt.

De höga kraven på hållbarhet i projektet har bidragit till ett större fokus på miljövänligt material, val av material med lägre koldioxidavtryck samt återbruk av material vid rivning.

Bjerking inledde uppdraget för den första byggetappen längs med S:t Göransgatan redan 2019, då som underkonsult till generalkonsult Archus AB. Sedan 2020 är Bjerking kontrakterad av Skanska, som är anlitad totalentreprenör för den första byggetappen med byggstart 2022.

Beställare: Skanska

Bildkälla: Archus

Kontakt

Upptäck fler uppdrag