Bjerking logotyp
Tjänstebild

Filadelfiakyrkan

Bjerking byggnadsvård involverades för ett längre ombyggnadsprojekt som startade 2018. Drivkrafterna bakom detta var förändrade verksamhetsbehov framåt, lokalernas begränsning och en önskan att fortsätta verksamheten i samma byggnad.

Filadelfiakyrkan är en kyrkobyggnad som tillhör pingstförsamlingen Filadelfia. Kyrkan uppfördes 1928–30 och är belägen i Vasastaden i centrala Stockholm. Byggnaden är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden".

Filadelfiakyrkan

Projektet startade med en antikvariskt förundersökning och konsekvensbeskrivning med fokus på interiör ombyggnad. Lösningen blev att installera ytterligare ett bjälklag i den stora kyrksalen som ursprungligen innehöll 3 500 platser, men som på senare år reducerats till 2 200.

För att ekonomiskt möjliggöra församlingens fortsatta verksamhet i innerstan och i denna byggnad verkade Bjerking för att hitta en godtagbar lösning som innebar att ställa in ett demonterbart bjälklag med infästningar i befintliga golv och väggar, med allmänt fokus att bevara så mycket som möjligt av befintliga kulturvärden. 

Före ombyggnad

Efter ombyggnad

Efter ombyggnad kom kyrksalen att innehålla 1 500 platser, bland annat genom ett stort antal flexibla platser med lösa stolar. I kyrksalens bottenplan inreddes tre större och flexibla möteslokaler, varav den största, och centralt belägna, används som vardagskyrka.

Vi lärde oss att våra bedömningsgrunder utifrån kulturvärden och konsekvensanalys av förändringar motsvarar slutsatserna, säger Anders Stjernerg, byggnadsantikvarie. Ett nytt demonterbart bjälklag i den stora kyrksalen har inte reducerat de kulturhistoriska värdena utan snarare förstärkt möjligheterna att bibehålla Filadelfiakyrkans verksamhet i den byggnad som uppfördes för den här verksamheten en gång i tiden.

Fler besökare kan nu ta del av kyrkans unika funktionalistiska arkitektur och den omgivande stadsdelen och dess verksamhet kan få livskraft genom Filadelfiakyrkans aktiviteter även i framtiden.

Efter godkännande av SBK övergick uppdraget i sakkunnig kontroll av kulturvärden i projekteringen och påföljande entreprenad. På grund av pandemin försköts arbetet, men ombyggnaden stod klar under 2021.  

Efter godkännande av SBK övergick uppdraget i sakkunnig kontroll av kulturvärden i projekteringen och påföljande entreprenad. På grund av pandemin försköts arbetet, men ombyggnaden stod klar under 2021.  

Uppdraget utfördes under åren 2018–2021. 

Beställare: Filadelfiaförsamlingen genom projektledare Sören Eskilsson

Kontakt

Upptäck fler uppdrag