Bjerking logotyp
Tjänstebild

Entrékvarteret

Konstruktion har tagit fram bygghandlingar åt JM för nya bostäder till Entrékvarteret, det första kvarteret i den nya stadsdelen ”Älvsjöstaden”, som är belägen strax nordväst om Älvsjö centrum.

Bostadskvarteren i Älvsjöstaden kommer huvudsakligen att utformas som slutna, eller delvis slutna gårdar och som u-formade huskroppar, vilket skapar förutsättningar för lummiga, tysta och privata innergårdar. Här i Entrékvarteret bygger JM nu 135 välplanerade lägenheter om två till fem rum och kök. Totalt i hela Älvsjöstaden finns möjlighet för ungefär 1 400 lägenheter varav JM antas bygga ungefär 900 stycken. Bjerkings konstruktionsavdelning har efter projekteringen av Entrékvarteret fått förmånen, och framförallt förtroendet, att konstruera ytterligare kvarter i området åt JM. 

Hushöjderna i den nya stadsdelen varierar mellan i huvudsak fyra till sex våningar med komplettering av strategiskt placerade högdelar om sju till tolv våningar. Detta ger en varierande siluett och skapar soliga innergårdar och en trevlig dynamik i området.

Husen har monolitisk utformning med lutande takytor och murade respektive putsade fasader. Projekteringen av Entrékvarteret påbörjades i juni 2014 och pågick fram till augusti 2015.

Inflyttning i Entrékvarteret sker med början efter sommaren 2017 och pågår sedan trapphusvis till och med försommaren 2018.

Beställare: JM

Kontakt

Upptäck fler uppdrag