Bjerking logotyp
Tjänstebild

Bytespunkt Slussen

En av de största utmaningarna för Trafikförvaltningen är att kollektivtrafiken fungerar under och efter ombyggnationen av Slussen och därför är ett effektivt och kvalitetssäkert informationsutbyte av yttersta vikt för att lyckas.

Bytespunkt Slussen innefattar bland annat ombyggnation av tunnelbanestationen, ny bussterminal på Katarinaberget, ny färjeterminal vid Skeppsbrokajen samt ny slutstation för Saltsjöbanan.

Bjerking ansvarar för datasamordningen vilket bland annat innefattar överlämning av dokumentation för Stockholms stads projekt till Trafikförvaltningen. Vi har även introducerat och implementerat digitala verktyg och processer och på så sätt bidragit till ett effektivt samarbete med BIM-samordnare i projekten. Genom att tillgängliggöra information ger vi våra intressenter möjligheten att göra hållbara och smarta val genom hela processen.

Bjerkings uppdrag pågår mellan november 2022 fram till 2027 då byggnationen av Slussen förväntas vara klar.

Bildkälla: Stockholm stad

Beställare: Trafikförvaltningen

Nya bussterminalen på Katarinaberget.

Kontakt

Upptäck fler uppdrag