Bjerking logotyp
Tjänstebild

Brädstapeln

Den långsmala kontorsbyggnaden i tegel mot Fleminggatan som utgör en del av det välkända Trygg-Hansa-huset, uppfört år 1972-1973, har genomgått en invändig totalrenovering. Huset som är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseums klassificeringssystem ritades av Anders Tengbom och Stefan Salamon. Bjerking har varit ansvariga konstruktörer för ombyggnadsprojekteringen av de nedre två våningarna, gårdsbjälklaget och grindstugan som innefattade System- och Bygghandlingar. Beställare och entreprenör är Arcona.

Bjerking har varit en av parterna ansvariga för ombyggnationen av Trygg-Hansa-huset på Fleminggatan 18-20 på Kungsholmen. Fastigheten, som har en BYA på ca 13 200 m2, inhyste före ombyggnaden verksamheter så som garage, restaurang, pool och gymnastiksal. Resultatet efter den omfattande ombyggnaden blev en ny galleria i 4 plan med bland annat ICA Kvantum, SATS, Systembolag och apotek.

Den befintliga stommen bestod mestadels av platsgjutna konstruktioner men även prefabricerade element förekom. Nya stommar utfördes av platsgjutna grundkonstruktioner, bjälklag av samverkanskonstruktioner, traditionella betongbjälklag, stålkonstruktioner för diverse avväxlingar, hissar, rulltrappa med mera 

Det här får ses som en unik befintlig byggnad då den har tjocka platsgjutna betongkonstruktioner, långa spännvidder och stora belastningar, säger Magnus Jonsson, Teamledare och uppdragsansvarig för arbetet med Kv. Brädstapeln.

Det har bland annat inneburit utmaningar med kraftiga avväxlingar där man önskat göra öppningar i den befintliga stommen. Eftersom utrymmena till största delen inryms i källare har det vidare inneburit utmaningar att transportera in element till rätt plats och vissa typer av element var helt uteslutet, t.ex. håldäckselement. Exempelvis har det nya bjälklaget åt hyresgästen Systembolaget utförts i platsgjuten betong på samverkansplåtar av höga plåtprofiler från Tata Steel för att klara av de långa spännvidderna, erforderlig rumshöjd, få pelare i underliggande lokal åt SATS samt stora nyttiga laster.

Ett annat exempel på utmaning var en stor öppning som skulle göras för att få plats med en rulltrappa som ska gå från gatuplan ner till gallerian, där det var oerhört trångt att få in rulltrappan på plats. Den bärande väggen som skulle rivas och avväxlas stödde gårdsbjälklaget som har ett tätskikt på sig, så minsta lilla deformation skulle äventyra tätskiktets funktion. I detta fall projekterade Bjerking en stålbalk som skulle monteras och efterspännas innan man fick riva väggen. Detta för att deformationerna skulle minimeras.

Till följd av det nya kundsegmentet upptog hyresgästanpassningen en stor del av projekteringen. Bjerking har varit ansvariga konstruktörer för hela ombyggnadsprojekteringen som innefattade System- och Bygghandlingar. Huset ska certifieras enligt BREEAM-SE, nivå Very Good.

Att certifiera en ombyggnation är komplext och ställer höga krav på projekteringen, säger Magnus.

 

Kontakt

Upptäck fler uppdrag