Bjerking logotyp
dagsljus i ett rum
dagsljus i ett rum

Dagsljus och inneklimat

Ett gott inneklimat och goda ljusförhållanden ger – förutom rum att trivas i – bättre hälsa och ökad produktivitet.

För att lyckas med båda delarna krävs genomtänkta plan- och fönsterlösningar, ett gott klimatskal, effektiv solavskärmning och i många fall klimatstyrande installationer. Genom att i tidigt skede ta hänsyn till krav och förväntningar kopplade till dagsljus, solljus och inneklimat ökar chanserna att projektet optimeras och att önskade certifieringar uppnås.

Simuleringar av inneklimat och dagsljus

Bjerkings konsulter utför simuleringar i den validerade programvaran IDA ICE för att utreda inneklimat och dagsljustillgång med hänsyn till just din verksamhet. I dialog med projektledare, arkitekt och VVS skapar vi de rätta förutsättningarna för att uppfylla BBR-krav eller högre satta mål inom miljöklassningssystem som till exempel Miljöbyggnad, Svanen eller BREEAM.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Termisk komfort
  • Dagsljussimulering
  • Solljusstudier

Hållbarhetslöfte Klimatberäkning, Energiutredning och Inomhusklimat

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Klimatberäkning, Energiutredning och Inomhusklimat kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Klimatberäkning och livscykelanalys
  • Energiutredning och energieffektivisering
  • Inomhusklimat och dagsljus
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

  • Berghusen