Bjerking logotyp
dagsljus i ett rum
dagsljus i ett rum

Dagsljus och inneklimat

Ett gott inneklimat och goda ljusförhållanden ger – förutom rum att trivas i – bättre hälsa och ökad produktivitet.

För att lyckas med båda delarna krävs genomtänkta plan- och fönsterlösningar, ett gott klimatskal, effektiv solavskärmning och i många fall klimatstyrande installationer. Genom att i tidigt skede ta hänsyn till krav och förväntningar kopplade till dagsljus, solljus och inneklimat ökar chanserna att projektet optimeras och att önskade certifieringar uppnås.

Simuleringar av inneklimat och dagsljus

Bjerkings konsulter utför simuleringar i den validerade programvaran IDA ICE för att utreda inneklimat och dagsljustillgång med hänsyn till just din verksamhet. I dialog med projektledare, arkitekt och VVS skapar vi de rätta förutsättningarna för att uppfylla BBR-krav eller högre satta mål inom miljöklassningssystem som till exempel Miljöbyggnad, Svanen eller BREEAM.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Termisk komfort
  • Dagsljussimulering
  • Solljusstudier

Kontakt

Uppdrag

  • Berghusen