Bjerking logotyp
fasad i trä med fönster
fasad i trä med fönster

Fastighetsunderhåll

Vi hjälper dig med allt från upprättande av underhållsplaner till projektering, upphandlingsstöd och byggledning.

Vi utför även skadebesiktningar och inventeringar. Våra tjänster täcker alla byggnader från nyproducerade bostäder till medeltida kyrkor.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Konditionsbesiktningar av hela fastighetsbeståndet. Här vi har en väl utarbetad metod för upprättande av vård- och underhållsplaner som går att anpassa efter era behov
  • Framtagning av kompletta förfrågningsunderlag för underhåll, renovering och ombyggnad
  • Upphandlingsstöd där du får hjälp med att hitta entreprenörer för genomförandet av entreprenaden och upprätta kontrakt
  • Upprättande av handlingar för ansökan om bygglov
  • Due Diligens som en del i beslutsunderlaget vid fastighetsöverlåtelser

Under produktion kan vi även erbjuda projekt- och byggledning. Vi arbetar ofta och gärna tillsammans med våra byggnadsantikvarier för att se till att underhåll och utveckling sker på ett varsamt sätt som bevarar kulturbeståndet inför kommande generationer.

Kontakt

Uppdrag