Bjerking logotyp
Datorskärm visar kurvor
Datorskärm visar kurvor

Automatisering

Vi kan hjälpa dig med automatisering och applikationsutveckling.

Behöver du hjälp med att effektivisera arbetsflöden? Vi kan hjälpa dig.

Automatisering sparar inte bara tid och pengar, utan är framför allt ett kraftfullt verktyg för kvalitetssäkring. Genom löpande kontroller kan vi fånga upp eventuella fel och brister redan i ett tidigt skede av projekten. Det gör det även möjligt att uppnå maximal transparens genom att automatiskt visualisera information om projektets framdrift via Power BI.

Exempel på verktyg som vi använder inom automatisering och applikationsutveckling:

 • Revit (Dynamo/plugins)
 • Navisworks (plugins)
 • Civil3D/AutoCAD (Dynamo/Lisp/Plugins)
 • 3ds Max (maxscript)
 • FME
 • PowerBI (Power-plattformen)
 • Microsoft Office (add-ins till Word/Excel/Powerpoint)

Utöver detta kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för allt från att synkronisera filer till molnbaserade plattformar till att granska ritningsstämplar.

Hållbarhetslöfte Digital informationshantering

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Digital informationshantering kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Digitalisering
 • Underlag till livscykelanalys
 • Återbruk och ombyggnationer
 • Kompetensutveckling och kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Vaxholms kajer