Bjerking logotyp

Lennart Zetterlund, affärsområdeschef

"Företagskulturen och vi-känslan på Bjerking är unik."

Lennart Zetterlund, född -68. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad.

Hur kom du i kontakt med Bjerking och hur länge har du jobbat här?

Jag blev kontaktad av ett rekryteringsföretag för en tjänst som avdelningschef på anläggningsenheten i Uppsala och sedan augusti 2014 har jag varit anställd på Bjerking.

Vad har du för utbildning?

Jag har en grundutbildning som kart och mätningsingenjör och har läst kompletterande GIS-kurs på högskolan samt en konsultchefsutbildning på Handelshögskolan.

Berätta lite om dina arbetsuppgifter och ansvarsområden?

Jag är sedan 2017 Affärsområdeschef inom Infrastruktur (numera Samhällsbyggnad), med huvudansvar för anläggning och geoteknik. Mitt fokus är marknad och affärer, övergripande verksamhets - och tjänsteutveckling samt coachning/stöttning av enhetschefer. Jag är också en del av Bjerkings ledningsgrupp.

På vilket sätt bidrar ditt affärsområde med hållbarhet i uppdragen?

Jag ser min roll som stöttande och inspirerande gällande hållbarhetsaspekterna inom infrastrukturuppdragen. Genom våra tjänstespecifika hållbarhetslöften har vi goda möjligheter att ta ett samhällsansvar inom branschen och samtidigt göra spännande affärer.

Kan du berätta kort om ett spännande uppdrag du medverkat i?

För några år sedan, mellan 2015 och 2017 fick jag möjlighet att ansvara för ett uppdrag som beställarstöd åt Uppsala kommun i ett större stadsutvecklingsprojekt, Ulleråker. Från att ha varit ett enkelt avrop via ramavtal växte uppdraget genom kompletterande upphandlingar till att engagera ett 30-tal medarbetare på Bjerking från flera enheter och affärsområden. Det var ett mycket spännande och inspirerande uppdrag som involverade många duktiga Bjerkingar och där vi tillsammans hjälpte vår beställare med flera komplicerade frågeställningar.

Visionsbild, stadsutvecklingsprojekt, Ulleråker.Bild: EGA Erik Giudice Architects

Hur fungerar samarbetet på Bjerking tycker du?

Ledningsgruppen och grupperingarna kring enhetscheferna och marknadsgruppen med kundfokus är mina närmaste arbetsgrupper. Här är det mestadels stående möten kring fastlagda ämnen men jag samarbetar även med kollegor inom enskilda projekt, med avsatt tid och budget för att lösa ett specifikt problem eller utveckla något nytt. 

I de grupperingar där jag ingår, med chefer och teamledare, finns ett otroligt engagemang och hög kompetens. Jag känner mig priviligierad som dagligen får arbeta tillsammans med dem.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

Mina dagar är mötestunga i olika konstellationer med ledningsgruppen och mitt affärsområde, samtidigt som jag försöker lägga tid på omvärldsbevakning och kontakter med både nya och befintliga kunder. Jag är morgonmänniska och ägnar gärna första timmarna till att uppdatera mig via mail och Teams samt andra förberedelser innan mötesdagen sätter igång.

Vad gör jobbet extra roligt?

Företagskulturen och vi-känslan på Bjerking som gör att det alltid är lätt att hitta rätt kompetens för uppdraget är unik och en fantastisk inspiration för mig som drivs av samverkan mellan teknikområdena.

Kan du ge exempel på något som definierar Bjerking som nytänkande?

Vårt hållbarhetsengagemang, som genomsyrar hela företaget och nu börjar ge resultat ute i direkta uppdrag, har varit en framgångssaga. Vi bestämde oss för vara riktigt duktiga inom hållbarhet och tänka nytt och det är fantastiskt att se hur långt det tagit oss!

Vad engagerar dig på jobbet? Och vad är mest utmanande?

Som tävlingsmänniska känns vinsten av ett nytt uppdrag alltid bra. Den stora utmaningen, men också drivkraften, är att lyckas med nya affärer och utveckla befintliga till en fortsatt god lönsamhet.

Vad gör att du trivs på Bjerking?

Samarbetet med alla duktiga kollegor, korta beslutsvägar och möjligheten till nya utmaningar. Vi har också en trygghet och stabilitet inom företaget som vi inte minst visat på ett bra sätt under den här pågående pandemin.

Hur ser du på din framtid hos Bjerking?

Jag vill fortsätta utvecklas genom nya utmaningar och ansvarsområden.

Har du några tips till någon som är nyexaminerad och nyfiken på konsultbranschen?

Välkommen till det bästa yrket du kan tänka dig! Ta ansvar, var noggrann, se till att ha en bra mentor och förebild så har du alla chanser att lyckas med dina mål inom konsultyrket.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka sig till Bjerking?

Efter snart 30 år i branschen och med erfarenhet av 10 olika arbetsgivare så är Bjerking den klart bästa! Vi är en tillräckligt stor konsult för att genomföra breda intressanta uppdrag men tillräcklig små för att behålla det familjära i som gör att vi känner till varandras kompetenser.

Vem är du privat?

Jag är en sportnörd av rang och favoriten är Vinterstudion som tyvärr ska upphöra. Jag håller igång med egen träning 4-5 ggr i veckan. Familjens oas - ”stugan” i Hälsingland med sina renoveringsprojekt får mig att koppla av och ladda upp för nya utmaningar på jobbet.

Till sist, hur omtänker du framtiden?

Jag tänker att det ligger i en ingenjörs/teknikkonsults DNA. Jag gillar att som tämligen senior hela tiden utvecklas tillsammans med yngre medarbetare, beställare och branschkollegor. Att tänka nytt och utmana beprövade tankar tror jag kommer vara helt avgörande för att klara de samhällsutmaningar vi står inför och att göra det tillsammans känns helt rätt.