Våra tjänster

Vibrationsmätning

Behöver du hjälp med vibrationsmätning eller bullermätning? Vi kan hjälpa dig.

I projektskedet utför vi de olika typer av mätningar som föreskrivits i kontrollprogrammet.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Vibrationer (mark, komfort, trafik)
  • Acceleration
  • Buller
  • Luftstöt
  • Grundvatten
  • Sprickvidd
  • Luftfuktighet/temperatur
  • Vibrationsisolering känslig utrustning

Vi kan följa alla typer av mätningar i realtid i ett webbaserat mätsystem. Systemet skickar larm vid förutbestämda nivåer via sms och e-post till utvalda personer. I mätsystemet utför vi även analyser av mätdata och bistår med rådgivning. För sprängare finns möjlighet använda mätsystemet för att registrera och analysera sprängsalvor samt föra sprängjournal.

Uppdrag